Som företag så kan man göra mycket för att bidra till ett bättre klimat. Vi ser onaturliga förändringar på vädret och för någon sommar sedan så var det osedligt varmt och en mängd skogsbränder härjade runt om i vårt avlånga land. Om det har med våra avtryck på jordens resurser eller inte kan alltid diskuteras.

Möjligheterna för ditt företag

Det finns alla möjligheter som företag att hjälpa till och bidra för ett bättre klimat. Framförallt att bli så klimatneutrala som möjligt eller att bli klimatpositiv. För att kunna bli positiv så måste du först vara neutral i dina avtryck på miljön. För att bli klimatneutral så gäller det att göra vad som krävs för att inte påverka klimatet på något sätt. Klimatpositiv är något som man bli när man vänder en negativ klimatpåverkan till något positivt. Några som redan tänk på detta är kommunikationsbyrån Brid Agency. Läs om deras resa till att bli världens grönaste byrå. De har tagit klimatfrågan på allvar och arbetar ständigt att minska utsläppen. Bland allt de arbetar med så är bland annat trädplanering  på Sumatra i Indonesien något de väljer att arbeta för.

Alla kan bidra på något sätt

Man kan kompensera för en del av de skadliga utsläpp som görs av växthusgaser med att minska utsläppen på något annat någon annanstans. Man kan kompensera utan att man har höga utsläpp eller inte några växthusgaser alls. Det gäller att vara klimatsmart och försöka på sitt sätt bidra till en bättre miljö. Det finns mer miljövänliga elavtal som man kan titta på som företag och köpa ekologiska varor. Det gäller att man gör vad man kan för att bromsa den uppvärmning av jorden som sker globalt. Det är inte bara länders regeringars ansvar utan alla oss som lever på moder jord måst ta vårt ansvar och tänka på hur vi lever.