För att undvika onödiga kostnader och bekymmer som komplicerar vardagen är det viktigt att du underhåller avlopp och brunnar hemma. Med ganska små medel kan du enkelt se till att dina avlopp är rena och i bra skick länge.

Spola rätt på toaletten

Det många inte tänker på är att vad som faktiskt spolas ner i toaletten påverkar din avloppsanläggning. Bara genom att bli mer noggrann med hur du spolar kan du enkelt hålla avloppet rent längre.

Dessutom är det också viktigt ur ett miljöperspektiv att endast spola ned avfall som avloppsanläggningen klarar av att hantera. Det vill säga enbart avföring, urin och toalettpapper. Om du spolar ned fel saker kan den ta skada.

Håll koll på dina avlopp

Beroende på vilken typ av avlopp du har kan de behöva olika grad av underhåll. Tänk dock på att det alltid är bra att ta hjälp av experter om det uppstår problem med dina avlopp. Mycket går att lösa på egen hand, men ibland behöver du expertis. Det är även en bra idé att låta en miljöteknikfirma se över din anläggning mellan varven. De flesta av dessa företag jobbar nämligen med förebyggande lösningar som hjälper dig att hålla avloppen rena och hela.