I en värld där miljön är en av de viktigaste frågorna så ställer vi säkert oss frågan, vad kan vi göra för att förbättra vår miljö. Det är inte alltid det enklaste då det är många parametrar som behöver justeras och ställas om för att vi ska nå de miljömål som är uppsatta. Helt klart är att alla har vi ett ansvar för moder jord och vi behöver göra vad vi kan för att förbättra allt.

Dra ner på vårt resande

Om vi drar ner på vårt resande så kommer vi naturligtvis att bidra till mindre utsläpp. För den som flyger idag så klimatkompenseras det en hel del och självklart så går det inte att totalt förbjuda resor till olika delar av världen. För den som brukar resa på nöjesresor så kanske man får ta sig en tankeställare om man hitta andra nöjen som inte påverkar vår miljö lika mycket. Det finns alternativ om bara tänker efter. Är man tvungen att ta flyget någon gång så kan man fundera på om man börjar använda cykel till och från arbete i stället.

Hitta alternativ

Om det är så att man pendlar till och från arbete så kanske man kan tillsammans med andra samåka och på så sätt få ner bilkörandet. Om man har några mil till arbetet och det inte finns andra färdsätt än bilen så kan man försöka hitta lösningar för detta. Samåkning är en grej som kanske kan fungera för vissa av oss. Att byta till en mer miljövänlig bil kan vara ett annat sätt. Elbilar blir allt mer vanliga och kommer mest troligt att ersätta den bil som vi kör idag.

Bidra så gott man kan

Självklart så ska alla försöka bidra så gott man kan för att vår miljö inte försämras mer än vad den gjort. Prata med familj, vänner och bekanta om vad ni kan göra för att bidra till att skapa en bättre miljö. Istället för att åka på semester utomlands så kanske nästkommande år så ska ni som familj satsa på hemester, alltså semester på hemmaplan nästa sommar. Det finns mycket som man kan uppleva i vårt avlånga land som man kanske inte har upplevt än.