Ekosystemtjänster är allt som människor får gratis ifrån naturen. De brukar delas upp i fyra kategorier, försörjande, reglerande, kulturella och stödjande. Men alla finns där för att bidra till en bättre miljö. Det kan handla om en renare luft, till att bin pollinerar blommor och att vi får en näringsrik jord att odla i. Ett fungerande ekosystem är viktigt för en frisk och hållbar miljö.

Ekosystemtjänster inom nybyggnad och renovering

Att behålla ekosystemtjänster vid nybyggen och renoveringar är viktiga för att kunna ge en långsiktig hållbarhet. Genom att bygga för att ekosystemet inte ska påverkas negativt kan du samarbeta med naturen och låta den bli en naturlig del av området. Detta kan vara att exempelvis bevara grönområden och vårda buskar och träd. Det ger renare luft och är en nära tillgång till natur som bidrar till god fysisk och mental hälsa.

Ekosystemtjänster hos ICHB

Informationscentrum för hållbart byggande ichb.se har uppdrag från Boverket att sprida kunskap om hur du kan bygga och renovera på ett hållbart sätt. Det ska ske med hållbart material och ha en låg klimatpåverkan. Ekosystemtjänster är en viktig del av detta eftersom det bidrar till den långsiktiga hållbarheten. Det finns många steg för att tillämpa ekosystemtjänster i byggen och renoveringar som alla bidrar till en bättre miljö.