Skip to main content

Renovera med miljön i åtanke

Renovera med miljön i åtanke

Miljömedvetenhet sträcker sig alla möjliga delar av livet. Ett område där också kan vilja tänka till lite extra är inför en kommande renovering i hemmet. Miljövänlig renovering är absolut en verklighet och något vi alla borde sträva efter i större utsträckning. Tillverkningen De material man använder kan variera i hur mycket de påverkar miljön. Ett […]

Återvinning och miljövänligt

Återvinning och miljövänligt

Mer och mer så kräver vi att det blir en så miljövänlig renovering av våra hus och hem. Om byggnader ska rivas så ska det ske på bästa möjligaste sätt med återvinning av det som går att återvinnas. Det vet vi att allt går inte att återvinnas utan då få det tas reda på allra […]

Vad kan vi göra för moder jord?

Vad kan vi göra för moder jord?

I en värld där miljön är en av de viktigaste frågorna så ställer vi säkert oss frågan, vad kan vi göra för att förbättra vår miljö. Det är inte alltid det enklaste då det är många parametrar som behöver justeras och ställas om för att vi ska nå de miljömål som är uppsatta. Helt klart […]

Dra ditt strå till stacken

Dra ditt strå till stacken

För att vår miljö ska förbättras så gäller det att alla drar sitt strå till stacken. Det är klart att de största miljöbovarna ska göra mer för att minska sina utsläpp. Men som privatpersoner så kan vi inte alltid förlita oss på att alla gör det man kan för att förbättra miljön. Även små saker […]